LỊCH SỬ HÌNH  THÀNH & PHÁT TRIỂN

2016-2018

 • Tháng 5. 2017 Phát triển máy bơm tiêm Acryl (ACY-800)
 • Tháng 10. 2016 Xây dựng thêm các cơ sở sản xuất
 • Tháng 8. 2016 Phát triển máy bơm tiêm tự động mới (CY-1000)
 • Tháng 4. 2016 Đạt chuẩn ISO 9001 : 2008

2012-2015

 • Tháng 12. 2015 Được công nhận là Công ty Xuất khẩu hàng đầu
 • Tháng 5. 2015 Được công nhận là Công ty Thương mại điện tử hàng đầu
 • Tháng 1. 2013 đến nay đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Ấn Độ, Canada, Singapore, Việt Nam, Malaysia…
 • Tháng 10. 2012 Thành lập nhà máy Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea

2002-2011

 • Tháng 3. 2009 Chuyển văn phòng tới Gwacheon-Dong
 • Tháng 1. 2003 Phát triển máy bơm tiêm tự động với bộ truyền dẫn thứ 2 (CY-800M2)
 • Tháng 2. 2002 Bắt đầu xuất khẩu sang Hoa Kỳ

1994-2001

 • Tháng 11. 1999 Đã đăng ký bằng sáng chế kim bơm các vết nứt bê tông
 • Tháng 10. 1996 Phát triển máy bơm tiêm tự động (CY-800M1)
 • Tháng 8. 1994 Thành lập Công ty TNHH Chang Young.